DDT Wrestle Peter Pan 2023 – Cobertura e resultados!

A DDT Pro-Wrestling realizou na manhã deste domingo (23) no Ryogoku Kokugikan em Tóquio, no Japão, o evento Wrestle Peter Pan 2023.

O destaque do show ficou por conta do main event, onde tivemos Chris Brookes desafiando Yuji Hino pelo KO-D Openweight Championship.

Cobertura:

(1) Kazuma Sumi vs. Takeshi Masada
Vencedor: Masada (06:48) via Power KOBU.

(2) KO-D 10-Man Tag Team Champion Toy Kojima [The37Kamiina], Masahiro Takanashi [CDK] e Rukiya vs. Ironman Heavymetalweight Champion Sanshiro Takagi, Shinichiro Kawamatsu e Yuni
Vencedor: Kawamatsu (08:30) via Shitamachi Rocket em Rukiya.

(3) KANON, Minoru Fujita e KO-D Tag Team Champion MJ Paul [DAMNATION T.A] vs. Kotaro Suzuki, Yusuke Okada e Yuya Koroku [Burning] vs. DDT Extreme Champion Kazuki Hirata e Toru Owashi [DISASTER BOX], e Naruki Doi
Vencedor: KANON (11:45) via Vietnam Driver II em Koroku.

(4) Akito, World Ōmori Champion Soma Takao e Yoshitomo Shimohigashi vs. Danshoku Dino, Yuki Ino e Yumehito Imanari [Pheromones]
Vencedor: Ino (09:42) via Sexy Cannon em Akito.

(5) Andreza Giant Panda e Super Sasadango Machine vs. Chiitan e Pokotan
Vencedor: Chiitan (11:50) via Poco Trigger em Machine.

(6) KO-D Six Man Tag Team Championship Match: Kazusada Higuchi, Ryota Nakatsu e Yuki Ishida (c) [Harimau] vs. Hideki Okatani, Saki Akai e Yukio Sakaguchi [Eruption]
Vencedor: Okatani (09:27) via Double Arm Suplex em Ishida.
~ Okatani, Akai e Sakaguchi se tornam os 52° campeões da história. Higuchi, Nakatsu e Ishida perdem em sua primeira defesa.

(7) KO-D 10-Man Tag Team Champion MAO [The37Kamiina] vs. TAKA Michinoku [Just 5 Guys]
Vencedor: MAO (13:11) via Phoenix Splash.

(8) HARASHIMA [Disaster Box] e Yukio Naya vs. Jun Akiyama [Burning] e Shigehiro Irie
Vencedor: Irie (13:25) via Beast Bomber em Naya.

(9) Konosuke Takeshita [The37Kamiina] vs. KO-D 10-Man Tag Team Champion Yuki Ueno [The37Kamiina]
Vencedor: Takeshita (12:53) via Brainbuster.

(10) DDT Universal Championship Match: Tetsuya Endo (c) [Burning] vs. Matt Cardona (c/ Steph De Lander)
Vencedor: Cardona (15:43) via Radio Silence.
~ Cardona se torna o 11° campeão da história. Endo perde em sua segunda defesa.
~ Em sua entrada para o combate, Cardona apareceu com o WWE Women’s Tag Team Championship em sua cintura.
~ Maki Itoh desafia Cardona pelo cinturão.

(11) Daisuke Sasaki [DAMNATION T.A] vs. El Desperado [Strong Style]
Vencedor: Desperado (20:32) via Numero Dos.

(12) KO-D Openweight Championship Match: Yuji Hino (c) [Omega] vs. Chris Brookes [CDK]
Vencedor: Brookes (21:04) via Playing Mantis Bomb.
~ Brookes se torna o 81° campeão da história. Hino perde em sua terceira defesa.
~ Shigehiro Irie aparece para confrontar o campeão.

ABRIR COMENTÁRIOS